Ercenu kauss iejādē 2014 - nolikums

Sacensību mērķis

Laiks un vieta

2014. gada 7.jūnijā plkst. 10:00 Jātnieku klubā „Erceni”, Carnikavas novada „Astri”, LV2163 (karte šeit).

Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir LJF biedri un sportisti, kuriem izsniegta LJF licence.
Katrs jātnieks uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem sacensību laikā.

Sacensību programma

Shēma Nr.I – Preliminary Competition Test Children (2009) 20x40
1) bērni līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot)
2) Open Class

Shēma Nr.II – Individual Competition Test (2009)
1) bērni līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot)
2) Open Class

Shēma Nr.III – Preliminary Competition Test Juniors (2009)
Open Class

Mazā Balva - Prix St-Georges (2009)

Apbalvošana

Apbalvo no 1. - 5. vietai ar rozetēm, diplomiem, ziediem. Shēmās Nr. I, Nr.II, Nr.III un Mazā Balva pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem.

Starta nauda

Viens starts EUR 15.00
Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms starta.

Rīcības komiteja

Sacensības organizē biedrība Jātnieku klubs „Erceni” un Carnikavas novada pašvaldības iestāde "Carnikavas sporta centrs" sadarbībā ar LJF.

Pieteikumi

Pieteikumi jāiesniedz līdz 05.06.2014. plkst. 20:00, izmantojot elektronisku pieteikuma formu (šeit).
Starta kārtība tiks publicēta 06.06.2014. http://www.erceni.lv

Citi jautājumi

Ievedamajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasēm ar derīgiem laboratoriskiem izmeklējumiem un vakcinācijām.
Sportistiem jābūt personu apliecinošam dokumentam. 

Katrs sportists pats uzņemas atbildību par negadījumiem sacensību laikā!