Par Raivo

2009. gada rudenī Raivo devās uz Ameriku mācīties Monty Roberts Starptautiskajā macību centrā. Pēc divus gadus ilgām mācībām MRILC apgūstot zirgu psiholoģiju, hipoloģiju, strādājot ar jaunzirgiem , cilvēka neietekmētiem zirgiem (savvaļā uzaugušiem mustangiem) un problēmzirgiem (nevēlamas uzvedības korekcija) Raivo saņēma personīgu Monty Roberts uzaicinājumu stažēties Flag is Up Farm, lai saņemtu instruktora sertifikātu.

Paralēli mācībām 2010.gada augustā tika organizēta pirmā Monty Roberts darba metožu demonstrācija Latvijā kopā ar Vācijas instruktorēm Denise Heinlein un Laura Roberts.

Lai papildinātu praktiskās iemaņas darbā ar problēmzirgiem, 2010. gada oktobrī Raivo piedalījās kursos Holandē un kopā ar Holandes Monty Roberts instruktori devās demo tūrē pa Holandi un Beļģiju. 2011.gada aprīlī izmantojot otrā kursa laikā saņemto piedāvājumu, tika papildinātas iemaņas darbā ar zirgiem arī Itālijā. Raivo izsaka pateicību arī Jurim Astičam par izveidojušos veiksmīgu sadarbību un iespēju strādāt ar jauniem un perspektīviem zirgiem 3 Vītolu staļļos.

2012.gada aprīlī, pēc trīs mēnešu ilgas stažēšanās MRILC Flag is Up Farms, Kalifornijā Raivo saņēma Monty Roberts instruktora sertifikātu.

Šobrīd Raivo ir vienīgais Latvijā un Baltijā, kurš ir apguvis šāda veida zināšanas. Pašlaik tiek turpināts darbs, lai popularizētu Monty Roberts metodes Latvijā.